Exempelkartor

Klicka på bilden för att se exempel på hur kartor kan användas som ett effektivt hjälpmedel vid hantering av en skogsbrand genom att kombinera bakgrundskartan med verksamhetsdata och händelsespecifik information.

tumbnail exemplekarta
Blåljusaktörernas möjligheter att effektivt utföra sina insatser underlättas av att alla inblandade enheter har ett gemensamt kartunderlag. Det betyder att alla har tillgång till samma information för att kunna fatta beslut och samordna insatser.

En förutsättning för att skapa en karta som kan ge en aktuell lägesbild är att man lägger ihop flera typer av information:

  • Bakgrundskarta
  • Verksamhetsspecifik information
  • Händelsespecifik information

Under fliken Bakgrundskarta kan du läsa mer om de geodata som rekommenderas som bakgrundskarta.

Nedan beskrivs vad som är typiskt för verksamhetsspecifik information samt händelsespecifik information samt ges exempel på hur det kan användas.

  • Verksamhetsspecifik information
  • Händelsespecifik information